Fotoreportage jongeren op straat

Voor mijn afstudeerproject van de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving heb ik jongeren tussen de 16 en 19 jaar gefotografeerd op straat in Leeuwarden. Ik heb onderzoek gedaan naar houding en gedrag die typerend zijn voor deze leeftijd. Naast houding en gedrag wilde ik de onzekerheid in beeld brengen, waar deze doelgroep vaak mee worstelt. Met deze fotoreportage wilde ik het publiek bewust maken van het gedrag van jongeren, wat we meestal vluchtig zien of waar we aan voorbijgaan.